Termeni şi condiţii

TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE
Site-ul www.netland.ro este proprietatea SC Netland Computers SRL cu sediul social în Str. Transilvaniei nr. 55, Comuna Păulești, jud. Prahova, Romania, cod 107400, telefoane: 0751-51.58.51 și 0244-51.58.51, email office@netland.ro. Accesând și utilizând site-ul www.netland.ro vă exprimați implicit acordul față de termenii și condițiile prezentate mai jos.
În cazul în care nu sunteţi de acord cu termenii și condițiile enunțate, vă rugăm să nu folosiţi acest site şi să-l părăsiţi imediat.

1. DREPTURI DE AUTOR ŞI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
Conținutul, imaginile, textele, logo-ul, precum și alte materiale expuse, transmise sau conţinute pe site-ul www.netland.ro sunt protejate de legislația în vigoare privind proprietatea intelectuală. Utilizatorul site-ului poate folosi copii, distribui şi transmite conţinutul doar în interes personal. Utilizatorul nu are dreptul de a modifica, publica, transmite, transfera, vinde, reproduce, expune sau exploata comercial în vreun fel orice conţinut sau să încalce marca de fabricaţie sau marca serviciului cuprinsă într-un astfel de conţinut.
Dacă observați că orice material pus la dispoziție pe site incalcă drepturile de copyright sau orice alte drepturi, vă rugăm sa ne anunțați despre acest lucru prin intermediul paginii „Contact”.
Nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele daune de orice fel, directe, sau indirecte, rezultate din greșeli, erori sau lipsa de acuratețe a informațiilor publicate pe www.netland.ro .
Materialele publicate pe acest site au doar rol informativ; este responsabilitatea Utilizatorului să verifice informațiile înainte de a le folosi.

2. OBLIGAŢIILE UTILIZATORULUI
Utilizatorul este de acord, acceptă şi garantează că va folosi acest site şi serviciile în concordanţă cu aceşti termeni şi condiţii şi într-o manieră corespunzătoare şi legală şi numai în scopuri legale, şi spre exemplu şi nu ca o limitare, utilizatorul nu va:
• Folosi acest site pentru a dăuna minorilor în nici un fel;
• Primi, accesa sau transmite niciun conţinut care încalcă legea drepturilor de autor şi de proprietate intelectuală, încalcă confidenţialitatea, este pornografic, obscen, rasist, ameninţător, ofensiv, defăimator sau altfel ilegal;
• Transmite un conţinut electronic, inclusiv viruşi, care vor cauza, sau este probabil că vor cauza detrimente sau vor păgubi, în orice fel, sistemul de calculatorare al SC Netland Computers SRL şi/sau al altor utilizatori;
• Intra în, nu va face cereri de trafic excesive, nu va furniza sau transmite reclamă neautorizată (spam) de orice fel, rezumate, concursuri, scheme piramidale sau să se angajeze prin orice alt comportament intenţionat să inhibe ceilalți utilizatori de a utiliza acest site, sau orice alt site, sau care este altfel posibil să păgubească sau să distrugă reputaţia Companiei sau reputaţia unei terţe părti;
• Divulga propria identitate sau pe cea a unei terţe părţi sau informaţii sensibile în conversaţii şi mesaje afişate;
Prin folosirea acestui site, utilizatorul este de acord să compenseze, apere şi să nu facă răspunzătoare SC Netland Computers SRL pentru şi împotriva oricăror pierderi, cheltuieli, pagube şi costuri, inclusiv onorariile rezonabile ale avocaţilor, rezultând din încălcarea lui a prezenţilor termeni şi condiţii.
Utilizatorul ia la cunoştinţă că a citit şi acceptat aceşti termeni şi condiții.
Utilizarea Site-ului de către Utilizator se consideră acceptarea acestor termeni şi condiții.

3. MODIFICAREA DECLARAŢIEI
Ne rezervăm dreptul de a revizui fără preaviz atât conținutul site-ului, cât și termenii și condițiile de utilizare. Responsabilitatea consultării acestora, pentru a constata eventualele modificări, revine Utilizatorului.
Dacă vizitaţi site-ul nostru şi ne folosiţi serviciile, acest fapt, precum şi orice dispută legată de confidenţialitate, se vor afla sub incidenţa acestor termeni și condiții de utilizare, inclusiv a prevederilor legate de daune, arbitraj, legislaţia română aplicabilă. Vă rugăm consultaţi site-ul www.netland.ro în mod frecvent pentru a urmări schimbările efectuate.

4. LEGEA APLICABILĂ
www.netland.ro (exclusiv site-uri ale terţelor părţi spre care există legături) este controlat de către SC Netland Computers SRL. Prin accesarea acestui site, Utilizatorul acceptă că acest contract şi orice dispută legata de el sunt guvernate şi interpretate în concordanţă cu legile Romaniei, iar Utilizatorul admite să se supună jurisdicţiei exclusive a tribunalelor Romaniei. Acest site poate fi accesat de oriunde în România şi de peste hotare. Compania nu oferă nici o asigurare că conţinutul acestui site se supune legilor (inclusiv celor de proprietate intelectuală) altor tări în afara României. Dacă Utilizatorul accesează acest site din afara Romaniei, o face pe riscul său şi este singur responsabil de respectarea legilor teritoriului în care se află.

5. LIMITELE RĂSPUNDERII
Utilizatorul acceptă în mod expres că deținătorul Site-ului nu va fi răspunzător pentru nici un fel de daune sau prejudicii directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la prejudicii prin pierdere de profit, posibilitatea de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar dacă deținatorul a fost anterior informat despre posibilitatea apariţiei unor asemenea pierderi), rezultând din:
– utilizarea sau imposibilitatea utilizării serviciilor;
– acces neautorizat la sau deteriorarea transmisiilor sau datelor Utilizatorului;
– declaraţii sau acţiuni ale unei terţe parţi asupra serviciilor Site-ului;
– orice altă problemă legată de serviciile Site-ului.

6. NOTIFICĂRI ȘI COMUNICĂRI
Notificările/comunicările adresate utilizatorilor vor fi făcute pe cale electronică, prin e-mail. Deținătorul Netland Computers poate face notificări privind schimbarea Termenilor și condițiilor sau alte chestiuni prin afișarea de înștiinţări către utilizatori în mod general, pe Site sau pe pagina de Facebook a companiei.

7. FORŢA MAJORĂ
Deținătorul site-ului nu este obligat a se conforma obligaţiilor prevăzute în Termenii de Utilizare, ca urmare a unei cauze aflate în afara controlului său, incluzând dar nelimitându-se la evenimente fortuite sau alte acţiuni/inacţiuni de care administratorii Site-ului nu sunt responsabili.